skip to Main Content

Er du beredt?
Norsk veinett preges av stadig flere tuneller.
Utstyr bilen din med rømningsmaske som sikrer deg frisk luft ved evakuering.
Masken er godkjent i forhold til norske krav.

Escape XTM30 Røyk- og fluktmaske beskytter deg selv og dine nærmeste i en nødssituasjon!
Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende undertrykksfiltrerende fluktmaske med flammehemmende hette. Masken gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med flammer og giftige gasser.
De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røykmaske per person for å beskytte mot skader ved eksplosjon, kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og giftige gasser.
Masken beskytter brukeren i inntil 30 minutter mot røyk og giftige gasser. Masken beskytter mot gasser som hydrogencyanid(HCN), hydrogenklorgass(HCL), karbonmonoksid(CO), Akrolein og partikler produsert av brann.
Kun til engangsbruk!
Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdato.
Godkjent etter NS-EN 403:2004 – Åndedrettsvern for egen redning.
CE- godkjenning 1437

Tilbud: 695,- eks.mva

Kontakt oss for et godt tilbud til din bedrift.

Send oss en forespørsel på XTM30 Maske

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top