skip to Main Content

Vårt modulbaserte førstehjelpskurs gjør det mulig for bedriften/organisasjonen å skreddersy et kurs i forhold til de aktuelle risikoforholdene.

Kursene er svært praktisk rettet, og deltakerne skal tilbringe mest mulig tid ute på gulvet i praktiske øvelser.

Grunnmodulen (2 timer) er minimum for alle kursene. Deretter kan man bygge på med de modulene man måtte ønske. Pris er avhengig av antall deltakere, og kurs kan avholdes både på dagtid, kveldstid og helg.

Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste og frivillige organisasjoner, samt god undervisningskompetanse og formidlingsevne.

Kursinnhold:

 • Grunnmodul (2 timer)
  • Opptreden på skadestedet
  • Pasientundersøkelse
  • Frie luftveier
  • HLR
 • Bruk av hjertestarter (1,5 timer)
 • Førstehjelp på barn (1 time)
 • Blødninger og brudd (1 time)
 • Brann- og etseskader (1 time)
 • Akutt sykdom (1 time)

Varighet:
2-8 timer.

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurset på forespørsel.

Kontakt oss

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top