skip to Main Content

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø på sin egen arbeidsplass. Deltakerne får kunnskap om bl.a. gjeldende lovverk, samt metoder for gjennomføring av systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Kurset er tilpasset verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg, men passer også for ansatte med personalansvar.

Innholdet i kurset samsvarer med de krav som stilles i bl.a. «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning», §3-18.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at verneombud og AMU-medlemmer får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre sitt verv på en forsvarlig måte.

Kursinnhold:

  • Innsikt i intensjoner og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.
  • Lære å bruke AML og øvrige lover/forskrifter som redskap i HMS arbeidet.
  • Inngående kjennskap til verneorganisasjonen (oppgaver, ansvar, myndighet, rettigheter og plikter).
  • Grunnleggende kunnskap om fysiske- og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer (støy, belysning, ergonomi, IA-avtale, sykefravær, o.l.).
  • Bruk av systematiske arbeidsmetoder for å kunne forebygge, identifisere og løse HMS-utfordringer i bedriften.

Varighet:
3 dager

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top