skip to Main Content

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø på sin egen arbeidsplass. Deltakerne får kunnskap om bl.a. gjeldende lovverk, samt metoder for gjennomføring av systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle ledere og ansatte med personalansvar, verneombud samt medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Referanser:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §3-18

Kursinnhold:

  • Innsikt i intensjoner og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.
  • Lære å bruke AML og øvrige lover/forskrifter som redskap i HMS arbeidet.
  • Inngående kjennskap til verneorganisasjonen (oppgaver, ansvar, myndighet, rettigheter og plikter).
  • Grunnleggende kunnskap om fysiske- og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer (støy, belysning, ergonomi, IA-avtale, sykefravær, o.l.).
  • Bruk av systematiske arbeidsmetoder for å kunne forebygge, identifisere og løse HMS-utfordringer i bedriften.

Varighet:
3 dager.

Kursgjennomføring:
Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.

Påmelding:

  • Påmelding via vår kurskalender.
  • Ta kontakt for firmainterne kurs eller større grupper.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top