Skip to content

De fysiske arbeidsmiljøfaktorene skal være fullt ut forsvarlige på enhver arbeidsplass.

De ergonomiske forholdene på arbeidsplassen har stor innvirkning på de ansattes hverdag, og bedriftens økonomi.

Kursleder er fysioterapeut med spesialisering innen ergonomi, og som har mange års erfaring med veiledning ute i bedrifter.

Målgruppe:
Vårt ergonomikurs passer for alle som er utsatt for tungt og/eller ensformig arbeid, f.eks. lager, verksted, transport og kontor.

Referanser:
Arbeidsmiljøloven, kapittel 4.

Kursinnhold:

  • Opplæring av god arbeidsteknikk.
  • Forebygging av plager i forbindelse med manuelt arbeid.
  • Sammenheng mellom ulik fysisk belastning og muskel- og skjelettplager.
  • Ergonomi
  • Hjelpemidler
  • Råd og veiledning.

Varighet:
Inntil 2 timer.

Påmelding:

  • Ta kontakt for firmainterne kurs.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

På forespørsel.

Back To Top