skip to Main Content

«Arbeidsmiljøloven» stiller krav om at de fysiske arbeidsmiljøfaktorene skal være fullt ut forsvarlige. De ergonomiske forholdene på arbeidsplassen har stor innvirkning på de ansattes hverdag, og bedriftens økonomi.

Vårt ergonomikurs passer for alle som er utsatt for tungt og/eller ensformig arbeid, f.eks. lager, verksted, transport og kontor.

Kursleder er fysioterapeut med spesialisering innen ergonomi, og som har mange års erfaring med veiledning ute i bedrifter.

Kravene i lovverket gjelder alle arbeidsplasser der tungt- og/eller ensformig arbeid kan forekomme.

Innhold:

  • Opplæring av god arbeidsteknikk.
  • Forbygging av plager I forbindelse med manuelt arbeid.
  • Sammenheng mellom ulik fysisk belastning og muskel- og skjelettplager.
  • Ergonomi
  • Hjelpemidler
  • Råd og veiledning.

Varighet:
1,5 timer

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender

Jeg ønsker å bli kontaktet om dette kurset:

Kontakt oss

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top