Skip to content

Kontroll av hjertestarter og førstehjelpsutstyr

Vi kan påta oss ansvaret for å følge opp deres hjertestarter(e) og førstehjelpsutstyr. Vi kan også supplere forbrukt utstyr, samt utstyr som har gått ut på dato. Omfang og hyppighet blir vi enige om i forkant av oppstart av tjenesten.

Kontroll av slokkemidler

Vår kontrollør er godkjent til å utføre kontroller av håndslokkere og brannslanger, iht. NS 3910 og NS-EN 671-3, og har god erfaring innen fagområdet. Vi kan også bistå med service av apparater, samt trykktesting av brannslanger.

Ta kontakt i dag for gratis befaring og tilbud!

Back To Top