Skip to content

Varme arbeider teori

Varme Arbeider teori kan gjennomføres som nettkurs. Praktiske slukkeøvelser bestilles separat. Forsikringsselskapene har innført krav…

Les mer om kurset

Varme Arbeider Slokkeøvelser

Vi tilbyr praktiske slokkeøvelser, som bl.a. er godkjent for kurs i varme arbeider. Øvelsen består…

Les mer om kurset

Varme arbeider – Klasserom

Vårt kurs i varme arbeider gir den enkelte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann…

Les mer om kurset

Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter…

Les mer om kurset

HMS grunnkurs 40t – kombinert faglig 3 dagers samling

Kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i AMU…

Les mer om kurset

HMS for ledere

Arbeidsgiver pålagt å gjennomgå dokumentert opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplæring er…

Les mer om kurset

Hjertestarter

Mange føler stor usikkerhet i møte med hjertestarteren og hvordan denne skal brukes. Kurset har…

Les mer om kurset

Grunnleggende førstehjelp 

Vårt modulbaserte førstehjelpskurs gjør det mulig for bedriften/organisasjonen å skreddersy et kurs i forhold til…

Les mer om kurset

Grunnleggende brannvern

Samtlige som har arbeidsplass i et bygg, skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om hvordan…

Les mer om kurset

FSE teori og praktisk førstehjelp – klasseromsundervisning

Målgruppe: Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre årlig FSE. Kurset dekker…

Les mer om kurset

FSE teori for instruert personell

Målgruppe: Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre årlig FSE for instruert…

Les mer om kurset

FSE teori for elektrikere – Lavspenning

Målgruppe: Kurset dekker kompetansekrav for elektrikere som skal ha teori lavspenning. Referanser: Veiledning til forskrift…

Les mer om kurset

FSE teori for elektrikere – Kombinert høy- og lavspenning

Målgruppe: Kurset dekker kompetansekrav for elektrikere som skal ha teori lav- og høyspenning. Referanser: Veiledning…

Les mer om kurset

FSE teori for elektrikere – Høyspenning

Målgruppe: Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre årlig FSE. Kurset dekker…

Les mer om kurset

FSE førstehjelp for elektrikere og instruert personell

Målgruppe: Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre årlig FSE førstehjelp for…

Les mer om kurset

Evakuering og brannkurs

Vi kan bistå med å gjennomføre realistiske brann- og evakueringsøvelser i din bedrift med trening…

Les mer om kurset

Ergonomi, løfte- og håndteringsteknikk

De fysiske arbeidsmiljøfaktorene skal være fullt ut forsvarlige på enhver arbeidsplass. De ergonomiske forholdene på…

Les mer om kurset
Back To Top