Skip to content

Arbeidsgiver pålagt å gjennomgå dokumentert opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres til andre.

Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven §3-2.

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle ledere og ansatte med personalansvar som har behov for oversikt over gjeldende regelverk.

Referanser:

Arbeidsmiljøloven §3 – 5
Arbeidsmiljøloven §3-2
Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588
Arbeidstilsynet:  HMS-opplæring for ledere

Kursinnhold:

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
 • HMS arbeidets organisering og prinsipper.
 • Kommunikasjon og motivasjon.
 • Verneorganisasjonen.
 • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Lederens rolle og ansvar for å skape en god HMS-kultur.
 • Økonomiske gevinster ved et systematisk HMS- arbeid.
 • Sykefravær og inkluderende arbeidsliv (IA).

Varighet:
1 dag

Kursgjennomføring:
Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.

Påmelding:

 • Påmelding via vår kurskalender.
 • Ta kontakt for firmainterne kurs eller større grupper.

Sted:

 • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
 • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdato & påmelding:

Kurskalender
Back To Top