skip to Main Content

I henhold til Arbeidsmiljøloven §3 – 5, er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå dokumentert opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres til andre.

Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven §3-2.

Dette kurset passer for alle ledere og ansatte med personalansvar. Kurset kan også avholdes bedriftsinternt.

Kursets innhold følger de anbefalinger som foreligger i Arbeidstilsynets veiledning, best. nr. 588.

Kursinnhold:

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
  • HMS arbeidets organisering og prinsipper.
  • Kommunikasjon og motivasjon.
  • Verneorganisasjonen.
  • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Lederens rolle og ansvar for å skape en god HMS-kultur.
  • Økonomiske gevinster ved et systematisk HMS- arbeid.
  • Sykefravær og inkluderende arbeidsliv (IA).

Varighet:
1 dag

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top