Skip to content

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre årlig FSE.
Kurset dekker kompetansekrav for både elektrikere (høy/lavspenning) samt instruert personell

Referanser:
Veiledning til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg §7

Kursinnhold:

  • Relevante lover og forskrifter.
  • Arbeidsmetoder for arbeid i elektriske anlegg.
  • Barrierebygging, og samarbeid på arbeidsplassen.
  • Ulykkesforebygging, gjennom bl.a. konsekvenstenkning.
  • Førstehjelp, med fokus på skader relatert til arbeid i elektriske anlegg.

Varighet:
Inntil 5 timer

Kursgjennomføring:
På forespørsel.

Påmelding:

  • Ta kontakt for firmainternt kurs.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top