Skip to content

Kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i AMU i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom NHO og LO.

Vi har fokus på at deltakerne skal lykkes med HMS-arbeid ved å fokusere på egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet samt samarbeid med andre både internt og eksternt.

Målgruppe:
Medlemmer av arbeids- og miljøutvalg, Verneombud, ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med arbeidsmiljøspørsmål i bedriften.

Referanser:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §3-18

Kursinnhold:

 • Et arbeidsliv i endring
 • Arbeidsmiljøloven
 • Verneombudsrollen
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Organisasjon, samarbeid og ledelse
 • Risikostyring
 • Støy
 • Ergonomi
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Rus
 • Mobbing
 • Frisk nok til å jobbe
 • Systematisk HMS arbeid
 • Hjemmeoppgave
 • Faglig samling; Gruppearbeid/refleksjon/table-top

Utstyr
Egen datamaskin/nettbrett, eventuelt utskrift av Arbeidsmiljøloven.

Varighet:
Hjemmeoppgave            0,5 dager (estimert)
Faglig samling               2,0 dager

Kursgjennomføring:
Gjennom 15 moduler (varighet 30-45 minutter) blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

I hjemmeoppgaven skal man foreta en vurdering av eget HMS-arbeid.

Under den faglige samlingen deles kursdeltakerne inn i grupper hvor man bruker en dialog-duk til å jobbe med, diskutere, reflektere over aktuelle HMS-relaterte problemstillinger.  Dette sikrer en optimal deltakelse og kunnskapsutveksling mellom kursdeltakerne.

 • Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.
 • Ved firmainterne kurs vil vi ha fokus på aktuelle utfordringer hos den enkelte Virksomhet.

Påmelding:

 • Påmelding via vår kurskalender.
 • Ta kontakt for firmainterne kurs eller større grupper.

Sted:

 • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
 • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top