skip to Main Content

«Forskrift om brannforebygging» stiller krav om at alle som har arbeidsplass i et bygg skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om hvordan man skal forebygge og bekjempe brann.

Vårt kurs i grunnleggende brannvern gir de ansatte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann kan bekjempes, og ikke minst hvordan brann kan forebygges.

Kurset består av en teoretisk og en praktisk del, og gjennomføres i bedriftens lokaler.

Kurset har fokus på de plikter bedriften og deres ansatte har i henhold til «Forskrift om brannforebygging».

Kursinnhold:

  • Brannteori.
  • Ulike typer slokkemidler.
  • Gjeldende lovverk.
  • Forebyggende arbeid, inkl. brannvernrunder.
  • Praktiske slokkeøvelser.

Varighet:
3 timer

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

 

Kursdatoer:

Kurskalender

 

Back To Top