skip to Main Content

«Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhets-opplæring.

Vårt kurs har spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med denne typen arbeid, gjennom blant annet konsekvenstenkning, barrierebygging og samarbeid.

Kurset består av en teoridel og en førstehjelpsdel. Våre kursholdere har lang erfaring innenfor sine respektive fagområder.

Kursets innhold følger de krav som foreligger i FSE-forskriftens §7, med veiledning.

Kursinnhold:

  • Relevante lover og forskrifter.
  • Arbeidsmetoder for arbeid i elektriske anlegg.
  • Barrierebygging, og samarbeid på arbeidsplassen.
  • Ulykkesforebygging, gjennom bl.a. konsekvenstenkning.
  • Førstehjelp, med fokus på skader relatert til arbeid i elektriske anlegg.

Varighet:
5 timer

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top