Skip to content

Vårt modulbaserte førstehjelpskurs gjør det mulig for bedriften/organisasjonen å skreddersy et kurs i forhold til de aktuelle risikoforholdene.

Kursene er svært praktisk rettet med fokus på realkompetanse.

Grunnmodulen er minimum for alle kursene. Deretter kan man bygge på med de modulene man måtte ønske.

Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste og frivillige organisasjoner, samt god undervisningskompetanse og formidlingsevne.

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som har behov og/eller er pålagt opplæring i grunnleggende førstehjelp.

Referanser:

Kursinnhold:

Grunnmodul (2 timer)

 • Opptreden på skadestedet
 • Pasientundersøkelse
 • Frie luftveier
 • HLR

Tilleggsmoduler

 • Bruk av hjertestarter (1,5 timer)
 • Førstehjelp på barn (1 time)
 • Blødninger og brudd (1 time)
 • Brann- og etseskader (1 time)
 • Akutt sykdom (1 time)
 • Firmainternt – etter avtale

Varighet:
Grunnmodul inntil 2 timer

Kursgjennomføring:
Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.
Kurs kan også gjennomføres på kveldstid.

Påmelding:

 • Påmelding via vår kurskalender.
 • Ta kontakt for firmainterne kurs eller større grupper.

Sted:

 • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
 • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top