Skip to content

Mange føler stor usikkerhet i møte med hjertestarteren og hvordan denne skal brukes.

Kurset har fokus på mestringsfølelse, og deltakerne skal føle seg trygge på hjertestarterens funksjonalitet når de forlater kurslokalet. Kurset er gjennomgående «hands-on», med praktiske øvelser som grunnbase.

Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste og frivillige organisasjoner, samt god undervisningskompetanse og formidlingsevne.

Målgruppe:
Private og offentlige virksomheter som anskaffer hjertestarter, skal gi systematisk og dokumentert opplæring for planlagt bruk av hjertestarter.
Kurset passer også for privatpersoner som har behov og/eller er pålagt opplæring i bruk av hjertestarter.

Referanser:

  • Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §8.
  • Firmainterne krav

Kursinnhold:

  • Opptreden på skadestedet
  • Pasientundersøkelse
  • Frie luftveier
  • Hjerte- og lungeredning
  • Hjertestarterens funksjon

Varighet:
Inntil 3,5 timer.

Kursgjennomføring:
Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.

Påmelding:
Påmelding via vår kurskalender.
Ta kontakt for firmainterne kurs eller større grupper.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top