skip to Main Content

Mange føler stor usikkerhet i møte med hjertestarteren og hvordan denne skal brukes.

Kurset har fokus på mestringsfølelse, og deltakerne skal føle seg trygge på hjertestarterens funksjonalitet når de forlater kurslokalet. Kurset er gjennomgående «hands-on», med praktiske øvelser som grunnbase.

Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste og frivillige organisasjoner, samt god undervisningskompetanse og formidlingsevne.

Kursinnhold:

  • Opptreden på skadestedet
  • Pasientundersøkelse
  • Frie luftveier
  • Hjerte- og lungeredning
  • Hjertestarterens funksjon

Varighet:
3,5 timer.

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top