Skip to content

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan man kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Målgruppe:
Kurset passer for alle som skal håndtere eller omgås farlige kjemikalier.
Arbeidsgiver har plikt til å gi informasjon og opplæring.

Referanser:
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften).

Kursinnhold:

  • Gjennomgang av lover og forskrifter.
  • Kunne lese og forstå et sikkerhetsdatablad.
  • Risikovurdering av kjemikalier.
  • Helsefare forbundet med håndtering av kjemikalier.
  • Krav til personlig verneutstyr.

Varighet:
Inntil 3 timer.

Påmelding:

  • Ta kontakt for firmainterne kurs.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

På forespørsel.

Back To Top