skip to Main Content

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan man kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Lov og forskrift stiller strenge krav til arbeidsgiver og enkeltpersonforetak når det gjelder kjemikalie-håndtering.

Kravene i lovverket gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer. Også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Innhold:

  • Gjennomgang av lover og forskrifter.
  • Kunne lese og forstå et sikkerhetsdatablad.
  • Risikovurdering av kjemikalier.
  • Helsefare forbundet med håndtering av kjemikalier.
  • Krav til personlig verneutstyr.

Varighet:
3 timer

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top