Skip to content

Vårt kurs i varme arbeider gir den enkelte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann kan bekjempes, og ikke minst hvordan brann kan forebygges. Kurset er en god blanding mellom teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Målgruppe:
Dette kurset passer for alle som er pålagt å gjennomføre kurs i Varme Arbeider.
Her kan du se hvilke yrkesgrupper som er omfattet av ordningen:
Varme Arbeider sertifikat for ulike yrkeskategorier

Referanser:
Norsk Brannvernforening – Varme Arbeider.

Kursinnhold:

  • Brannteori.
  • Aktuelle lover og forskrifter.
  • Faremomenter ved varme arbeider.
  • Sikkerhetstiltak.
  • Praktiske slokkeøvelser.
  • Avsluttende eksamen

Varighet:
Inntil 7,5 timer

Kursgjennomføring:
Vi arrangerer både åpne kurs og firmainterne kurs.

Sertifikat:
Digitalt sertifikat utstedes av Norsk Brannvernforening
Storm Kurs og Beredskap sørger for at all dokumentasjon blir oversendt til Norsk Brannvernforening.

Påmelding:

  • Påmelding via vår kurskalender.
  • Ta kontakt for firmainterne kurs tilpasset deres behov.

Varme Arbeider komplett kurs – Nettbasert teori
Bestilles på vår webside, «Nettbaserte kurs.»

Kun Varme Arbeider Slokkeøvelser
Se vår kurskalender.

Sted:

  • Luramyrveien 79, Sandnes/Forus (samlokalisert med Aktiv HMS).
  • Alternativt kan vi gjennomføre kurset hos våre kunder.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top