skip to Main Content

«Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider pr. 1.1.2020» stiller krav om at de som skal utføre varme arbeider har gjennomført sertifisert opplæring.

Vårt kurs i varme arbeider gir den enkelte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann kan bekjempes, og ikke minst hvordan brann kan forebygges. Kurset er en god blanding mellom teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser.a

Kurset kan gjennomføres i våre kurslokaler, eller i egnede lokaler hos bedrift.

Kurset har fokus på de plikter bedriften og deres ansatte har i forbindelse med utførelse av varme arbeider.

Kursinnhold:

  • Brannteori.
  • Aktuelle lover og forskrifter.
  • Faremomenter ved varme arbeider.
  • Sikkerhetstiltak.
  • Praktiske slokkeøvelser.
  • Avsluttende eksamen.

Varighet:
7,5 timer.

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

Kursdatoer:

Kurskalender
Back To Top