Skip to content

Evakuering og brannkurs

Vi kan bistå med å gjennomføre realistiske brann- og evakueringsøvelser i din bedrift med trening i effektiv og sikker evakuering…

Grunnleggende brannvern

Samtlige som har arbeidsplass i et bygg, skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om hvordan man skal forebygge og bekjempe…

Back To Top