Skip to content

Varme arbeider teori

Varme Arbeider teori kan gjennomføres som nettkurs. Praktiske slukkeøvelser bestilles separat. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som…

Varme Arbeider Slokkeøvelser

Vi tilbyr praktiske slokkeøvelser, som bl.a. er godkjent for kurs i varme arbeider. Øvelsen består av en teoretisk del og…

Varme arbeider – Klasserom

Vårt kurs i varme arbeider gir den enkelte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann kan bekjempes, og ikke minst…

Back To Top